Integra Enerji

Tarımsal Sulama

Projeler sulama sistemi ve akü destekli güneş enerjisi sistemleridir. Çatı GES kurulacak bina için öncelikle yapı özellikleri ve statik incelemesi yapılır. Tarla veya arazinizin sulamasını Güneş Enerjili pompalar sayesinde şebeke ihtiyacı duymadan yapabilmenizi sağlıyoruz ve bu sistemlerde derin kuyu ve yüzey pompalar için gereken elektrik enerjisini güneşten sağlayabiliriz. Güneş enerjisi sulama sistemleri, fosil yakıt ile kıyaslandığı zaman amortisman süresi neredeyse 2 yıl gibi kısa bir süreye kadar düşebilmektedir.

Galeri