Integra Enerji

Kariyer

Integra Enerji olarak en önemli değerimizin üstün nitelikli çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde İnsan Kaynakları yönetiminin amacı, Integra Enerji değerleri ve kültürü ile uyumlu yetenekleri bünyemize katmak, elde tutmak ve geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikalarımızın Odaklandığı Alanlar;
*Firma vizyonu ile uyumlu insan kaynakları stratejileri oluşturmak,
*Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
*Organizasyonel yapının gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Etkin Performans Yönetimi
Performans yönetimi programımız ile Integra Enerji’nin vizyonu ve hedeflerine ilişkin ortak bir anlayış oluşturuyor, gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ölçüyor ve çalışanlarımızın kurum başarısına katkısının anlaşılmasını sağlıyoruz. Takım ve birey bazında hedef belirleme, hedefleri önceliklendirme, ölçümleme, geri bildirim ve gelişim planlama süreçleriyle çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekliyoruz. Etkin bir teknolojik altyapı ile sürecin işleyişini kolaylaştırıyoruz.

Ücret Yönetimi
Integra Enerji ücret yönetiminin temelini; iş kademeleri, sektörel ücret piyasası ve kurum ücret politikası oluşturur. Tüm çalışanlarımızı yarattıkları değer, katkı ve sorumluluk seviyelerine göre adil bir ücretlendirme politikası uyguluyoruz.