top of page

Kurumsal

Misyonumuz

"Ülkemizin enerjisine enerji katıyoruz" sloganıyla sektöründe en iyi konuma gelmek.

Güneş enerjisi ile ülkemizin enerji sorununu çözmek ve bütçe dış açıklarımızı en aza indirmede ülkemize katkıda bulunmak.

 

Sürekli değişen rekabet ortamına uyum sağlayabilmek.

 

Ülkemiz menfaatine olmak, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak.

 

Kalitesi ve yaratıcılığıyla başarıyı yakalamak ve bunu sürekli kılabilmek.

 

Teknolojiyi en iyi şekilde takip ederek doğru ve en yeni ürünleri tedarik ederek hizmet vermek.

Vizyonumuz

Integra Enerji olarak değişen dünya enerji profilinde petrol ve doğalgaz rezervlerinin sınırlılığı ile birlikte sosyal ve çevresel etkenler, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi yükseltmiştir. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı güneş enerjisi sektöründe en iyi konuma gelmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’nin enerji ithalatındaki dışa bağımlılığı ve dünya genelindeki enerjiye olan talep artışı, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasını sağlarken kendi fotovoltaik panellerimizi üretmeyi ve güneş enerjisi ile ülkemizin enerji sorununu çözmeyi ve bütçe dış açıklarımızı en aza indirmede ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Enerji sektöründeki sürekli değişimler, sektörde çeşitli fırsatlar yarattığı gibi enerji sektöründeki yerleşik ve yeni şirketler için riskler de yaratmaktadır. Sürekli değişen rekabet ortamına uyum sağlayabilmeyi hedefliyoruz.

Ülkemize menfaat sağlayarak, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlarında Türkiye ve dünyanın enerjisi profilini değiştirmede önemli bir itici güç olmayı arzuluyoruz.

bottom of page